От 2004 г. се развиваме в сферата на архитектурното осветление, а екипът ни от художници и архитекти отдавна е познат като светлинни дизайнери със значим опит.

 

Наша основна цел е да стимулираме използването на съвременни технологии и продукти с доказано качество и висок клас на оптични възможности. Приоритет в нашата работа е разработката на цялостен проект, така че да предложим концепция за осветление, обвързана адекватно с конкретната архитектура.

 

Ние предлагаме напълно завършена услуга като резултат от един последователен процес на задълбочен анализ, проект, консултация и доставка на заложените продукти.

 

Познанията и опитът ни от работата по проекти за архитектурно осветление на сгради и пространства с различна архитектурна даденост и с различно приложение показва, че добрите светлинни решения имат категоричен принос за обогатяване и доразвиване на архитектурните проекти.

 

Постигането на търсения светлинен ефект се гарантира от прецизен подбор на конкретните осветителни тела според създадените критерии за оптична характеристика, тип светлинен източник, мощност, степен на защита, подходящ корпус.

 

Ние можем да Ви бъдем полезни с опита, който имаме при разработването и реализацията на проекти за осветление за сгради и пространства с различно приложение.

 

Дейността ни обхваща светлинни решения във всички сфери на архитектурното осветление:

  • Екстериорно осветление
  • Интериорно осветление
  • Декоративно осветление
  • Осветление за градската среда

 

Ние представяме за България германската фирма ERCO, призната като фирма с най-значим принос за развитието на архитектурното осветление.

 

Създадена през 1934г. през 60-те години при ERCO започва процес на ориентация в съвсем нова и непозната посока – от фирма, произвеждаща традиционните осветителни тела, ERCO се превръща в еквивалент за най-високото ниво в архитектурното осветление, произвеждаща светлина за архитектурата.

 

Следвайки фирмената философия – „Light, not luminaires“ / Светлина вместо осветителни тела – ERCO създават осветителни тела, които по-скоро би трябвало да се разбират като инструменти за моделиране на архитектурата.

 

Навременно взетите мъдри решения от Klaus Maack бележи тази съвсем нова и радикална за времето си посока в развитието на фирмата по време на неговото 50-годишно управление като “Ерата Maack”. Той представя уникалната за времето си концепция за осветление: в основата на критериите за разработка на осветителните тела е принципът в архитектурата, че всеки елемент е част от цялостна система и би трябвало да е замислен с идеята да бъде интегриран.