Светлината като интегрална част от архитектурата

Светлинният дизайн като понятие се е превърнал в творческо разширение на архитектурата, имайки пряко отношение към визуалното представяне на материалната среда и възприятието на човек като участващ в тази среда. Затова светлинният дизайн или проектирането на осветление винаги трябва да се разглежда в контекста на архитектурната среда и според конкретната човешка дейност.

 

Осветлението е част от визуалното проявление на архитектурата и би следвало да се разбира като основен инструмент за структурирането на пространството според характеристики като функция, мащаб, положение, детайли, контрасти, цветове и текстури.