Винарска изба “Castra Rubra” на Телиш

с. Коларово

проект и реализация интериорно осветление