СУ „Св. Климент Охридски“

София

проект и реализация фасадно осветление
Проектът включва 79 бр. с обща мощност 7.00 kW.

В проекта за фасадно осветление са заложени осветителни тела на германската фирма Meyer, утвърдена в сферата на архитектурното осветление като водещ производител с доказано високо качество.