Сграда на Хидробетон

София

архитектурен проект за фасадата