Народен Театър “Иван Вазов”

София

проект и реализация фасадно осветление
Проектът включва 57 бр. осветителни тела с обща мощност 4.70 kW.

В проекта за фасадно осветление са заложени осветителни тела на германските фирми ERCO и Meyer, които са утвърдени в сферата на архитектурното осветление като водещи производители с доказано високо качество.

Въздействащият визуален ефект се постига чрез степенуване на ритъма от светлина и сянка, и подчертаване на йерархията в архитектурните обеми.