Конкурс за президентска библиотека

София

Проектът ни е класиран на 3-то място.