Конкурс на СБХ Шипка 6

София

Идеен архитектурен проект за преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Национален изложбен център Шипка 6

И ние участвахме…