Изложба „Светът според Тодор Цонев“

Дом на хумора и сатирата, Габрово

Ирония и сатира в пластики, рисунки и акварели
куратор: Иво Милев