Драматичен театър „Сава Огнянов“

Русе

проект и реализация фасадно осветление

Проектът включва 119 бр. с обща мощност 5.30 kW.

В проекта за фасадно осветление са заложени осветителни тела на германската фирма за архитектурно осветление Meyer.