Демонстрационна зона

Светлинен дизайн – осветление на административна сграда, паркова среда и улично осветление

проект и реализация eфективна светодиодна технология за уличното осветление и интелигентен светлинен контрол с Telemanagement system от Schreder Group със съдействието на Minel-Schreder