Кинозали Cinema City

Mall of Sofia

проект и реализация ориентиращо LED-осветление по стъпала и рампи